Bli stafettläkare med lön i Norge för att tjäna lite mer

Norge är ett skandinaviskt land som är vida känt för sin utmärkta vårdsektor. Den norska vården förser sina invånare med en högkvalitativ vård som håller en hög nivå internationellt sett. Om du är intresserad av att bli stafettläkare med lön i Norge finns det dock vissa saker som du bör ha i åtanke. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

Som stafettläkare med lön i Norge kan du tjäna lite mer pengar

Innan du väljer att bli stafettläkare med lön i Norge bör du tänka på:

  • Språket. Det officiella språket i Norge är såklart norska och generellt sett påminner detta språk väldigt mycket om svenskan. Med detta sagt kan det finnas ganska stora dialektala skillnader beroende på i vilken del av det avlånga landet du är stationerad. Med detta sagt bör du i regel klara dig bara med ditt modersmål även om du jobbar på den andra sidan av riksgränsen.
  • Lönen. Detta är såklart den främsta anledningen till att du är intresserad av att bli stafettläkare med lön i Norge. Lönen i den norska vården är generellt sett högre än vad den är i många andra europeiska länder, inklusive i Sverige. Med detta sagt är även levnadskostnaderna i Norge generellt sett ganska höga. Men även med dessa inräknade kan du ofta göra en bra affär på att åka över till vårt västra grannland för att arbeta.
  • Arbetskulturen. Den norska arbetskulturen skiljer sig lite grann åt från den svenska. Norrmännen lägger till exempel en stor vikt vid balansen mellan arbete och fritid. Dessutom brukar den ordinarie arbetstiden sträcka sig från 8 på morgonen till 16 på eftermiddagen. Det är ganska sällsynt med övertid även om sådan naturligtvis kan förekomma i lite högre utsträckning inom vården. Norrmännen är också extra noga med att ta sin semester på sommaren.
  • Vårdsystemet. Det norska vårdsystemet påminner en hel del om vår svenska motsvarighet. Det finansieras med statliga medel och är till för alla invånare oavsett social status. Detta är viktigt att ha i åtanke när det kommer till den vård som ges till patienterna.